Camp Zagreb
Camp Zagreb
Camp Zagreb
Pića

PIĆA

Hrana

JELOVNIK

Ukoliko niste dobili račun za korištene usluge, iste niste dužni platiti. PDV je uračunat u cijenu. Cijene su izražene u kunama. Zabranjeno je usluživanje i konzumiranje alokolnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina.

Info, rezervacije i pritužbe možete uputiti na:
tel.: 01/3324 543, email: info@campzagreb.com
www.campzagreb.com